Pijn

Kan de donor pijn voelen of zich bewust zijn van wat er gebeurt?
Het antwoord hierop is ja, dat kan.

Het is nooit met zekerheid vast te stellen of de donor geen pijn ervaart of nog beschikt over een bewustzijn dat niet wordt opgemerkt. Dit geldt voor donatie na de hersendood als donatie na de vastgestelde hartdood.

Wereldwijd wordt al jaren gewaarschuwd door artsen dat de donor mogelijk pijn kan lijden tijdens de uitname-operatie die zonder verplichte narcose plaatsvindt.  

 

Dr. Keizer van de levenseinde-kliniek sprak op 21 april 2017 in Trouw zijn twijfel uit of de bewegingen die donoren maken tijdens de uitname niet toch uitingen van doodsangst, van pijn en verzet zijn (klik hier).

 

Dr. Furukawa (Japan) schrijft in het boek “TWICE DEATH Organ transplant and reinvention of death” over zijn twijfel. Hij gelooft dat mensen die geacht worden hersendood te zijn wel degelijk in staat zijn te reageren. Met name kunnen deze patiënten vooral reageren op de stem van hun moeder (klik hier).

 

John Fortunata, medisch onderzoeker, schrijft in zijn notitie “THE HARM PRINCIPAL in the context of organdonation” dat er zorg is rond het ervaren van pijn door donoren, zowel bij de hartdood als na de hersendood (klik hier).

 

Dr. David J. Hill, consulting anaesthetist Huntingdon, Cambridgeshire, schreef aan de Engelse krant Independent dat de donoren op pijn kunnen reageren.

 

Er kan een lijst gemaakt worden met medici die waarschuwen voor de risico’s die er aan zijn verbonden om levende mensen hersendood te verklaren. Dan komen er mensen die het tegenovergestelde beweren en verzanden we in een nutteloze welles/nietes discussie. In dit geval adviseren wij u de lijst door te nemen met mensen die hersendood waren en tijdig kenbaar konden maken dat zij nog leefden (zie artikel A. Wood, klik hier). Hoeveel konden dat niet? 
Verder verwijs ik naar de notitie “Hersendood en orgaandonatie“, klik hier.

 

Auteur: Annet Wood