Alerts

Uw eigen alert

Als comité zijn wij alert op de ontwikkelingen rond orgaandonatie, maar we roepen u ook op om zelf alert te zijn. 

Alert 1

Kinderen kunnen zich vanaf hun 12de levensjaar  inschrijven in het donorregister. De wettelijk vertegenwoordiger heeft het mandaat om hun besluit om orgaandonor te zijn te herroepen totdat ze de leeftijd van 16 jaar hebben bereikt.
Maar:
Als uw kind met ernstig hersenschade in het ziekenhuis is opgenomen en de wettelijk vertegenwoordiger is om wat voor reden dan ook niet bereikbaar dan mogen de organen van het kind worden uitgenomen zonder dat de wettelijk vertegenwoordiger om toestemming wordt gevraagd. Weet dus wat uw kind in het donorregister heeft ingevuld.

Artikel 12
Overlijdt een persoon voor het bereiken van de zestienjarige leeftijd en heeft hij ingevolge artikel 9 toestemming gegeven voor het verwijderen van zijn organen, dan vindt geen verwijdering plaats indien daartegen bezwaar wordt gemaakt door een ouder die de ouderlijke macht uitoefent of de voogd. Bij afwezigheid of onbereikbaarheid van beide ouders of van de voogd kan de verwijdering plaatsvinden.

Alert 2

Op de lagere school kunnen kinderen van groep 7/8 al te maken krijgen met lessen over orgaandonatie. Ze leren aan de hand van het lesprogramma Donordenkers hoe zij na hun overlijden of na hun dood andere kinderen kunnen redden. Er wordt kort aandacht geschonken aan de term hersendood en de term hartdood. Volwassen mensen begrijpen de materie niet, hoe kunnen we dan verwachten dat kinderen dit doen? Via school-TV worden de kinderen ook geattendeerd op het belang van orgaandonatie. Op het belang mogen ze gewezen worden, maar dan wel onder de juiste informatie. Praat erover op de school waar uw kind les krijgt en verwijs ze naar deze website.

Alert 3

Op de middelbare school worden er ook lessen over orgaandonatie gegeven. Met behulp van het lesprogramma ‘Donorwise’ krijgt de jeugd opdrachten uit te voeren. De lessen helpen de kinderen te begrijpen wat orgaandonatie inhoudt. Ook hier ontbreekt alle vorm van realisme als het gaat om te begrijpen wat het inhoudt om orgaandonor te worden. Er komen

gastsprekers op school die de jeugd vertellen hoe de transplantatie hun leven heeft veranderd, ook komen soms nabestaanden vertellen hoe goed hun gevoel is dat zij hebben gehouden aan de orgaandonatie door hun geliefd familielid. Nabestaanden die dat gevoel niet hebben komen meestal niet aan het woord. Er wordt vooral eenzijdige informatie verstrekt. Een goede school laat de jeugd kennismaken met de twee zijden van een verhaal. Praat erover op de school waar uw kind les krijgt en verwijs ze naar deze website.