Meer informatie

Contact
Uw vragen en reacties zijn van harte welkom. Stuur ons een  email, klik hiertoe op de rode knop bovenaan (in het menu).

Lezingen
Leden van ons comité geven op uitnodiging - tegen een geringe vergoeding - lezingen. In die lezingen staat eerlijke voorlichting centraal. Over de vraag of men voor of tegen orgaandonatie zou moeten kiezen, doen wij ook in de lezingen geen uitspraken. 
Mocht u belangstelling hebben om een lezing of presentatie te organiseren, dan kunt u een e-mail zenden, klik hiertoe op de rode knop rechtsboven.

 

Registreren als (niet-)donor 
U kunt officieel opgeven dat u donor wilt zijn of dat u dat juist geen donor wilt zijn. Dat doet u door zich te registreren via www.donorregister.nl.

U kunt uw keus daar ook te allen tijde veranderen. 

Attentie. Uw registratie als donor of niet-donor werkt alleen in Nederland. Mocht u onverhoopt in het buitenland iets overkomen, dan heeft deze registratie geen effect. U krijgt weliswaar ook een pasje waarop uw keuze is vast gelegd en dat u bij zich kunt dragen. Maar die vastlegging is gecodeerd. Buitenlandse artsen zullen uw pasje niet begrijpen en zullen dus niet kunnen vaststellen of u zich als donor of juist als niet-donor heeft geregistreerd. Daarmee loopt u het risico dat uw wens niet wordt gerespecteerd. 
Advies. Wij raden u aan om uw keuze aan uw familie en bekenden bekend te maken, zodat in het geval van navraag uw keuze door hen doorgegeven kan worden.

 

Raadplegen van het Donorregister; de procedure is onvoldoende veilig
Wanneer een arts denkt dat een patiënt voor orgaandonatie in aanmerking zou kunnen komen, belt hij naar de Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS). Een medewerker van de NTS raadpleegt vervolgens het donorregister en vertelt de arts of de betrokkene daar wel of niet als donor staat geregistreerd, en met welke beperkingen. Dat dit raadplegen van het donorregister gebeurt via een medewerker van de NTS is opmerkelijk. De NTS heeft als doelstelling om zoveel mogelijk donoren te werven. De NTS heeft er dus belang bij om aan artsen op te geven dat mensen zich als donor hebben laten registreren. Kunnen we er dan vertrouwen in hebben dat zorgvuldig wordt omgegaan met het verstrekken van informatie over de niet-donoren? 

Wij hebben de NTS gevraagd of het uitgesloten is dat de NTS-medewerker zich "gewoon" vergist en ten onrechte aan de arts vertelt dat iemand als

donor (of juist als niet-donor) staat geregistreerd. Met name hebben wij gevraagd of er een dubbel check is. De NTS heeft ons daarop laten weten dat de informatie die de medewerker aan de arts verstrekt, per automatisch aangemaakte e-mail wordt bevestigd. Wij hebben er vervolgens op gewezen dat die e-mail kan komen als mosterd na de maaltijd. De betrokkene ligt dan vermoedelijk al op de operatietafel voor uitname van zijn organen. Er is bij ons weten namelijk geen protocol dat voorschrijft dat met uitname pas mag worden begonnen wanneer per e-mail is bevestigd dat de betrokkene als donor staat geregistreerd.
De NTS heeft ons met zoveel woorden bezworen dat het technisch onmogelijk is dat de medewerker bij de telefonische beantwoording een fout maakt. Maar waaróm dat zo is, kan men ons niet vertellen.

Wij concluderen dan ook dat er geen dubbelcheck is en dat de raadplegings-procedure daarom niet veilig is.

Wij menen daarnaast dat het raadplegen van het donorregister door een neutrale instantie zou moeten geschieden; niet door iemand die belang bij de uitkomst heeft.

 

 

 

Maak jouw eigen website met JouwWeb