Nieuws

• Met de woorden in rood is er naar onderwerpen door te klikken

Reactie van de Gezondheidsraad (GR)

Naar aanleiding van ons verzoek aan de gezondheidsraad op 9 juni 2024 kregen wij een reactie van deze raad. Zij schreven ons het volgende: “Graag reageer ik op uw berichten van 3 en 9 juni jl.. Krachtens de in 1998 ingevoerde Wet op de orgaandonatie heeft de Gezondheidsraad tot taak protocollen op te stellen voor vaststelling van de dood bij postmortale orgaandonatie. Daarbij is voorzien in periodieke bijstelling van deze protocollen op grond van de stand van wetenschap over methoden en criteria. Dit gebeurt door multidisciplinair samengestelde commissies van onafhankelijke wetenschappelijke deskundigen. Zo wordt een maximaal zorgvuldige aanpak gewaarborgd. De laatste adviezen van de Gezondheidsraad over dit onderwerp zijn Vaststellen van de dood bij postmortale orgaandonatie (publicatienr. 2015/13) en Vaststellen van de dood bij orgaandonatie na euthanasie (publicatienr. 2018/26). In deze adviezen wordt de stand van wetenschap gedetailleerd in kaart gebracht. U lijkt in uw bericht te suggereren dat iets aan de Gezondheidsraad "ter beoordeling" zou worden voorgelegd. Dat is niet het geval. Zoals gezegd gaat het om het opstellen van protocollen op wetenschappelijke grondslag.”

Naar aanleiding van deze reactie schreven wij een aanvullende brief. Deze is te downloaden, klik hier.

Opstaan uit de hersendood

In een video-uitzending van De Andere Tafel werd recent aandacht aan orgaandonatie geschonken. Op aanraden van ons comité werd Dr. Heidie Klessig (USA) geïnterviewd. Zij heeft als narcotiseur in-opleiding  aan een operatie waar organen werden verwijderd meegewerkt en was verbijsterd over wat haar supervisor haar vertelde. In America krijgt haar verhaal ruim aandacht.
Naar aanleiding van deze video stuurden wij een open brief aan de gezondheidsraad (GR).

Hersendood en toch hersenfuncties

Is het nog langer vol te houden om te beweren dat mensen die als dood worden beschouwd maar niet dood  zijn, nog langer levend  als orgaandonor mogen worden ingezet ?

Op 11 april 2024 heeft het National Catholic Bioethics Center (NCBC) een baanbrekende standpuntverklaring uitgegeven , waarin wordt erkend dat ten minste de helft van de patiënten met de diagnose ‘hersendood’ nog steeds een gedeeltelijke hersenfunctie heeft. De NCBC-verklaring werd ingegeven door de bijgewerkte richtlijn  uit 2023 voor de diagnose van ‘hersendood’, gepubliceerd door de American Academy of Neurology (AAN) samen met de American Academy of Pediatrics, de Child Neurology Society en de Society of Critical Care Medicine.

• Voor het hele bericht klik op deze link.

Oproep tot actie

In Amerika heeft een groep artsen, wetenschappers en theologen van katholieke oorsprong zich uitgesproken over orgaandonatie in combinatie met veronderstelde hersendood en opgeroepen tot actie. De verklaring is vooral gericht op de Amerikaanse wet en regelgeving, toch behelst de verklaring een belangrijke uitspraak die wereldwijd van kracht is:  het is de orgaanverwijdering die tot de dood van een patiënt leidt.
• Voor de verklaring met ondertekening, klik hier.

 

Geen wetenschappelijk bewijs dat hersendood ook dood is

In het kader van orgaandonatie wordt beweerd dat iemand die hersendood is bevonden ook dood is. Deze consensus geldt wereldwijd en alle landen hebben hun hersendoodprotocol gebaseerd op deze afspraak. Aan deze consensus ligt geen wetenschap ten grondslag.

Michael Nair-Collins (universitair hoofddocent)  verrichtte onderzoek naar de basis van de bewering dat hersendood dood is en kwam tot de ontdekking dat er nooit enig wetenschappelijk onderzoek is verricht naar deze bewering.
Voor het verslag klik hier.

De voorzitter van deze commissie was Henry K Beecher, een arts van uiterst dubieuze reputatie. Beecher is in 1904 in Peck, Kansas geboren als Harry Unangst. Eenmaal volwassen liet hij zijn naam veranderen  in Henry Knowles Beecher.

De Alliance for human research protection verrichtte onderzoek naar zijn carrière als arts en kwam tot de conclusie dat deze arts had samengewerkt met de CIA en had meegewerkt aan dubieuze onderzoeken en testen. Citaat “Meer dan tien jaar lang heeft Beecher dit geheime militaire onderzoek in binnen- en buitenland voortgezet, waarbij hij krachtige psychotrope medicijnen, mescaline en LSD, testte op onwetende menselijke proefpersonen, en zo diep dronk uit de vergiftigde bron van Dachau” (McCoy, 2007 p.410), einde citaat

Het volledige verslag kunt u teruglezen op de speciale pagina over Beecher van deze Alliance "1951-1960: DR. HENRY K BEECHER, CIA COLLABORATOR IN USE OF PSYCHOACTIVE DRUGS FOR TORTURE".  Klik hier.

Hersendood is dood, een consensus zonder wetenschappelijke onderbouwing, gepresenteerd door een arts die zijn titel (arts) onwaardig was. Deze onwetenschappelijke consensus wordt gebruikt om ernstig geblesseerde comateuze mensen dood te verklaren zodat hun organen voor hun dood kunnen worden verwijderd.

Nieuwe brochure

Het Comité Orgaandonatie Alert maakte een brochure over orgaandonatie, welke tegen een geringe vergoeding met een mailtje naar (klik ->) info@orgaandonatiealert.nl te bestellen is. Bij toezending per post kost deze 3 euro.

Leg de brochure op je leestafel en laat zien dat je alert bent !

Voor een gratis exemplaar, klik hier en sla de brochure als pdf op.

For the English version, click here.

 

Overheid presenteert een nieuw communicatieplan
Naar aanleiding van de presentatie van de Communicatiestrategie Donorregister 2024-2026 heeft ons Comité een zienswijze ingezonden naar de Minister VWS. Wij zijn van mening dat er aan de communicatie rond dit onderwerp het een en ander verbeterd kan en verbeterd moet. Ook plaatsen wij vraagtekens bij de dubbele belangen van de Nederlandse Transplantatie Stichting.
Uiteraard zijn wij steeds bereid om alle vragen op dit onderwerp te beantwoorden.
• Voor het plan klik hier.

 

Experimenten met comateuze patiënten

Het Comite heeft de leden van de Gezondheidsraad gevraagd de minister te adviseren onmiddelijk te stoppen met het doodverklaren van comateuze patiënten nu onomstotelijk vaststaat dat er geen wetenschappelijk bewijs bestaat dat mensen die geacht worden hersendood te zijn dit ook daadwerkelijk zijn.
• Voor de brief klik hier.

 

Op naar wonderland
Een 3 minuten bericht.

• Voor de video klik hier.

Het Gesprek: Annet Woord, woordvoerder COA

Gesprek
Simon van Groningen zit in deze aflevering van “Het Gesprek” met Annet Wood aan tafel en spreekt over orgaandonatie als vervolg op een eerder gesprek met Ruud van der Ven over dit onderwerp (voor zijn boek, zie volgend blok).

Pijnlijk
Als woordvoerder van het Comité Orgaandonatie Alert heeft Annet zich in diverse dossiers verdiept. De uitkomst is pijnlijk, voor nabestaanden en geliefden. “Hier moet over gesproken worden.” Dit onderwerp moet op de agenda van de politiek komen, maar dan met transparantie en niet aan de hand van de bestaande protocollen die aan het leed voorbijgaan.

• Voor de video klik hier.

Plan om orgaandonatie op basis van circulatoire criteria stop te zetten

Transplantatieartsen willen het werkveld met centrale Normotherme Regionale Perfusie (cNRP) uitbreiden. Dit houdt in dat na de vaststelling van de dood als de circulatie (bloedsomloop) vijf minuten heeft stil gelegen de circulatie in de donor mechanisch wordt hersteld waarbij de doorstroming naar de hersenen moet worden afgesloten. Bij onvolledige afsluiting worden de hersenen weer van bloed voorzien, ook kan als gevolg van de mechanische opstart het lichaam de functie zelf weer overnemen. De gevolgen hiervan zijn zowel juridisch als menselijk niet te overzien.

Het Comité Orgaandonatie Alert heeft de Gezondheidsraad geadviseerd niet met deze uitbreiding in te stemmen en heeft in een pleidooi gevraagd om orgaandonatie op basis van circulatoire criteria in zijn geheel te verbieden, gelijk dit ook in een land als Duitsland verboden is.

• Voor het pleidooi klik hier

 

‘Orgaanroof terwijl je nog leeft’

Een video registratie over wat er onder overleden kan worden verstaan. Naast de biologische dood die er altijd al was, is er ook de juridische dood. Dat kan betekenen dat als uw hart 5 minuten niet meer klopt, u hartdood kan worden verklaard en daardoor beschikbaar kan zijn voor het uitnemen van uw levende organen voor transplantatie.
• Voor de video klik hier.


Orgaandonatie: een zaak van leven en dood

Het intro
Onverwachts word je ermee geconfronteerd. Je dierbare krijgt een ongeluk en wordt eerst 'hersendood' en daarna 'dood' verklaard. Voordat dit werkelijk tot je doordringt, wordt deze dierbare persoon met grote haast door de ziekenhuisgangen naar de operatiekamer gereden. Het kan ook zijn dat je geliefde 5 minuten na een circulatiestilstand dood wordt verklaard en daarna eveneens met grote snelheid naar de operatiekamer wordt gebracht. Doel is hierbij de organen in goede conditie te houden, zodat deze kunnen worden gedoneerd.

Vervolg
De auteur bespreekt ‘de vier werelden’ waar je bij dit onderwerp in terecht kunt komen. En een wezenlijke vraag is ook “waar ligt de exacte grens van leven en dood, is die er wel?”

Drs. Ruud van der Ven gaat op de diepere achtergronden van de transplantatie-geneeskunde in, over bronnen, alternatieven, afstotingsreacties en bijwerkingen. 
In de nieuwe wetgeving betekent 'niet kiezen' dat je automatisch donor bent.

Moge dit boek eraan bijdragen dat door de lezer een goede keuze wordt gemaakt.

Linken
Voor het boek klik hier.
Voor een recensie klik hier.

Notitie hartdood

Qua aantal orgaandonoren is de hartdood belangrijker dan de hersendood geworden. En wat houdt de hartdood in wezen in. Deze en andere verdiepende zaken komen in “Orgaandonatie en het protocol vaststellen van de dood op circulatoire gronden” aan de orde. Voor de notitie, klik hier.

 

Televisie

Op 12 mei 2020 kon Annet Wood in het programma Uitgelicht van Family7 een toelichting op de orgaanwet ADR geven. Deze wet is vanaf 1 juli actief en regelt via het donorregister.nl hoe iedereen (dat is vanaf 12 jaar mogelijk) in Nederland als orgaandonor staat ingeschreven voor het geval hij of zij in een ziekenhuis in Nederland hersendood of hartdood wordt verklaard en levende organen kan en wilde afstaan.

• In het buitenland gelden andere regels.

Voor het interview van ± 4 minuten, klik hier.


Met 5 minuten doodverklaard

Middels wetsvoorstel 35161 wordt er gewerkt aan de wijziging in de Wet op Orgaandonatie. Er komt een protocol waarin wordt opgenomen dat iemand na vijf minuten dood kan worden verklaard als er vijf minuten geen circulatie is geweest. Dit heeft verstrekkende gevolgen. Het voorstel staat bol van onzekerheden en er ontbreken duidelijke omschrijvingen.

Voor het volledige voorstel: klik hier.

Gaan ook de medici wakker worden?
In het tijdschrift Arts en Auto dat door veel artsen wordt gelezen, is een oproep geplaatst van een oud huisarts. Hij vraagt medici en anderen die in de gezondheidszorg werkzaam zijn en die twijfels hebben bij de orgaan-uitname, om zich bij hem te melden (desnoods anoniem).
Voor de oproep: klik hier.

Documentaire

Op 21 oktober 2019 werd de documentaire "Leve de organen" uitgezonden. Deze documentaire is door Frans Bromet op initiatief van een van de leden van het Comité Orgaandonatie Alert gemaakt.

Voor de film klik hier, voor het persbericht klik hier.

Uitspraak van de Reclame Code Commissie 22 augustus 2019
Het radio-spotje geeft de luisteraar een verkeerd beeld over de strekking “na de dood”. De commissie is van oordeel (adviseert) om niet meer op een dergelijke wijze te adverteren. Voor de gehele klacht en de uitspraak klik hier.

Uitspraak van de Reclame Code Commissie 11 augustus 2017

De orgaandonatie-campagne van het Ministerie van Volksgezondheid kan niet door de beugel. Dat heeft de Reclame Code Commissie geoordeeld. Het ministerie wekt in die campagne ten onrechte de indruk dat de donor is overleden wanneer zijn organen worden uitgenomen. In werkelijkheid is de donor “slechts” hersendood verklaard op basis van een protocol. Er is dan een uitval van hersenfuncties, maar de donor is niet overleden in de gebruikelijke zin van het woord. Door dit er niet bij te vertellen schaadt het ministerie het vertrouwen van het publiek, zo oordeelde de Reclame Code Commissie.
De klacht was door ruim 130 mensen ingediend.
Als het ministerie de beslissing van de Commissie opvolgt, dan zal dat ingrijpende gevolgen voor de campagne hebben (klik hier).

 

Andere kritische uitspraken

  • Het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. Op 4 juli 2017 heeft het dit college uitspraak in de zaak Sophie Kroone gedaan. Het ging in deze zaak over het verwijderen van meer orgaanweefsel en ander weefsel dan was afgesproken. Het college oordeelde dat de informatievoorziening rond orgaandonatie beter moet. Voor de aanbevelingen, zie de uitspraak zelf (klik hier).
  • De Commissie van Beroep 8 november 2016 (klik hier).
  • De Reclame Code Commissie 21 februari 2017 (klik hier).

 

Aandacht voor de uitspraak van het Tuchtcollege in het Journaal van 4 juli 2017. 

• Voor het fragment (2:14) klik hier.

Maak jouw eigen website met JouwWeb